Dinsdag - Zondag: 10.00 - 20.00 uur. Maandag gesloten.

Duurzaamheid

Op Erve Kuiper zijn we constant bezig met duurzaamheid. Zo maken we gebruik van zonnepanelen en stoken we op pallets. Door innovatieve en creatieve oplossingen zijn we grotendeels zelfvoorzienend. En daar zijn we trots op!

Mestvergister

Wist je dat je energie kunt halen uit koeienpoep? Op Erve Kuiper doen we dat al! Boer Erik bouwde namelijk met een paar buur-boeren een mestvergister. Dit inventieve apparaat wordt verwarmd door een houtsnipperskachel en zet de mest van onze koeien om in gas. Zo wekken we duurzame energie op én verlagen we de uitstoot van CO2. Slim en groen!

Bloeistroken

Voor het maaien, zaaien en oogsten van akkers en weilanden worden er vaak grote machines gebruikt. Dieren kunnen hier het dupe van zijn. Een hertenkalf zoekt vaak een plekje in het hoge gras en is daardoor niet zichtbaar. Maar ook insecten, zoals bijen en andere bestuivers, hebben bloemen nodig om te overleven. Daarom leggen wij bloeistroken aan in ons weiland. Deze stroken met verschillende soorten bloemen zijn er puur voor de dieren. Zo hebben ze een veilige plek om te liggen en worden ze met rust gelaten door mensen en machines.

Fietsoplaadpunt

Op ons erf vind je een fiets oplaadpunt. Je ruikt, ziet en proeft de natuur immers veel beter op de fiets dan in de auto!